صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گل مهتاب از عرفان طهماسبی

4.6/5 - (18 امتیاز)

آکورد های عرفان طهماسبی

آکورد گیتار آهنگ گل مهتاب از عرفان طهماسبی

Em…..C…..Bm…..Em…..Bm…..Am………D………G………B…..Em
Emتو سیاهی شب تک و تنها بودم
Dخیس و بارون زده پر سرما بودم Cگل Amمهتاب
Amشب ستاره نداشت Cآسمون میلرزیدDو
گل مهتاب Bmحس شب و فهمید Amگل مهتابEm
Amگل مهتابEm…..Amگل مهتابEm
AmگلG مهتابC…..D
گل Emمهتاب منو Cتو آسمونت راهD دادی
به منG جای ستاEmره ماه Amدادی
خیال Cخیس اینD شبDهای باروGنی
گل Cمهتاب چجوریD قدر دنیاCتو بدوBmنم
نخوGنم واسه تو از چیAm بخونم
تو درDمونیو درتو Gبه جونمBm

C………Am………Em…..D…..C…..Am
Amایستاده به افتخار Emتو دست میزنم
Amقید هر چی بودو Emهست میزنم
Amرفیق ای رفیقEm ترانه هام
Cبا تمام وجودمAm فریادAm7 میBmزنم….D
گل Emمهتاب منو Cتو آسمونت راهD دادی
به منG جای ستاEmره ماه Amدادی
خیال Cخیس اینD شبDهای باروGنی
گل Cمهتاب چجوریD قدر دنیاCتو بدوBmنم
نخوGنم واسه تو از چیAm بخونم
تو درDمونیو درتو Gبه جونم
Em…..D…..C…..Am…..Em

آکورد آهنگ های دیگر از عرفان طهماسبی
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.