آکورد آهنگ گل عشق از رضا بهرام

متن و آکورد گیتار آهنگ گل عشق از رضا بهرام

گام اصلی F#m

F#m……D……A……E……Bm……D……A……Bm……F#m
F#mدر پی چشمت شهر به شهر خانه به خاBmنه شدم رواF#mنه گل عشقم را چیدی دانه به داBmنه چه عاشقاF#mنه
آرام آراDم آتش به دلمC#m زدی بنشین که خوش Bmآمدی رویایF#m من
این تو این Dجان من شوق چشماC#mن من عاشق هاBm میکشی زیبایF#m من
در پی چشمت شهر به شهر خانه به خاBmنه شدم رواF#mنه گل عشقم را چیدی دانه به داBmنه چه عاشقاF#mنه
F#mمثل توA دنیا ندیدهC#m فصل عشق ما رسیدهD رو نمایان کردی و Bmیک شهر دستش را بریده
Dکفرمو دینم توC#m هستی هرچه میبینمم تو هستیBm بیستون ها میکنم من چون که شیرینم تو هستیF#m
F#mدر پی چشمت شهر به شهر خانه به خاBmنه شدم رواF#mنه گل عشقم را چیدی دانه به داBmنه چه عاشقاF#mنه
F#mدر پی چشمت شهر به شهر خانه به خاBmنه شدم رواF#mنه گل عشقم را چیدی دانه به داBmنه چه عاشقاF#mنه

برای ارسال اجرای آهنگ گل عشق از رضا بهرام کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا بهرام اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.