برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گلدون از محسن چاوشی

آکوردهای محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ گلدون از محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ گلدون از محسن چاوشی

 ریتم 4/4

F
G……F……G……F……Am…….F…….Am……..F
Gمن یه گلدون پر از Fگل بودم Gوزش چشم تو پاFییزم کرد
Amعشق من عشق بدست Fآوردنت Dmبا همه دنیا گلاEویزم کرد
Gمردم از تشنگی اماF لب طاق Gیه عطش به خنده دعوFتم نکرد
Amببین این اومده ها وF رفته ها Dmهیچکس مث تو اذEیتم نکرد
Fسر این سفره هنوزم یه نفر Dmروز و شب منتظر مهمونه
مطمئنG باش کسی قادر نیست Emمنو از عشق تو برFگردGونهDm
Fسر این سفره هنوزم یه نفر Dmروز و شب منتظر مهمونه
مطمئنG باش کسی قادر نیست Emمنو از عشق تو برFگردGونهDm
Fسر این سفره هنوزم یه نفرDm

G……F……G……F……Am…….F…….Am……..F
Gاگه دوس نداشتی رنجوندFنمو Gهیچوقت از تو نمیرFنجیدم
Amاگه زندگی میکرFدی با من Dmزندگیمو به تو میEبخشیدم
أنبین امروز دارم Fبه خاطرت Gدردمو توی خودم Fمیریزم
Amتو فقط اشاره کن Fببین چطور Dmهمه دنیارو به هم میرEیزم
Fسر این سفره هنوزم یه نفر Dmروز و شب منتظر مهمونه
مطمئنG باش کسی قادر نیست Emمنو از عشق تو برFگردGونهDm
Fسر این سفره هنوزم یه نفر Dmروز و شب منتظر مهمونه
مطمئنG باش کسی قادر نیست Emمنو از عشق تو برFگردGونهDm

برای ارسال اجرای آهنگ گلدون از محسن چاوشی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *