آکورد آهنگ گلایه از حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ گلایه از حمید حامی

گام اصلی Gm

Gmبه خدا گلایه ای Fmنمیکنم A#اگه از دنیای منG# پر بکشیGm
Gmاگه مثله همیشه با رفتنتFm …. A#مثل روح از تن من G#جدا بشیGm
Gmواسه من همین یه جمله کافیهC که بگی یه روزی عاG#شقم Gmبودی
Gmبگی تنها لحظه ای A#دلواپسهC این همه گریه و هق G#هقم Gmبودی
Gmبه خدا گلایه ای Fmنمی کنم A#بخدا گلایه ای Fmنمی Gmکنم
Gm…………….G#…………..Gm………….G#………….G#………….C……Fm……Gm

Gmبخدا گلایه ای Fmنمی کنمA# اگه از هرچی بوFmده Gmبگذری
Gmاگه مرگمو ببینی و G#بازمA# بگی که خسته شدی Fmمیخوای Gmبری
Gmبی تو فردایی نداA#رم که بخوCام به نبودن تو عاD#دت Gmبکنم
Gmبی تو دیگه زنده نیستمA# که یه روزC حتی از خدا شکاG#یت Gmبکنم
Gmبخدا گلایه ای Fmنمی کنم A#بخدا گلایه ای Fmنمی Gmکنم

برای ارسال اجرای آهنگ گلایه از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.