آکورد آهنگ کیمیا از مهدی جهانی

مهدی جهانی

آکورد با ریتم 4/4

بیا تنهاییامو ببرG#m منو از حالت کن با خبرF#
منو ننداز هی تو دردسرE درو وا کن موندم پشت F#در
دیگه دردام از حد رد شدهG#m بیا واقعا حالم بد شدهF#
دیگه حجم این دلتنگیاE تو که نیستی بیش از حد شدهF#
G#mغمگین ترین آدم منم تنها تو این عالم منم
F#اصلا من اون آدم بدم ولی کی قید چشماتو زدم
Eبی معرفت بودم ولی تو واسم عشق اولی
F#یادم نده تنهاییو نگذر از عشقم سرسری
G#mغمگین ترین آدم منم تنها تو این عالم منم
F#اصلا من اون آدم بدم ولی کی قید چشماتو زدم
Eبی معرفت بودم ولی تو واسم عشق اولی
F#یادم نده تنهاییو نگذر از عشقم سرسری

G#mتو را یافتم آسمانها را پی بردم
F#تو را یافتم درها را گشودم شاخه را خواندم
Eیادت جهان را پر غم میکند و فراموشیF# کیمیاست
سوت و کور شده شهر و کوچه هاG#mش خاموشه سرده خونه هاF#ش
رو دلم زخمی که مونده جاEش کاش نمیرفتی میموندی کاF#ش
دیگه دردام از حد رد شدهG#m بیا واقعا حالم بد شدهF#
دیگه حجم این دلتنگیاE تو که نیستی بیش از حد شدهG#m
G#mغمگین ترین آدم منم تنها تو این عالم منم
F#اصلا من اون آدم بدم ولی کی قید چشماتو زدم
Eبی معرفت بودم ولی تو واسم عشق اولی
F#یادم نده تنهاییو نگذر از عشقم سرسری
G#mغمگین ترین آدم منم تنها تو این عالم منم
F#اصلا من اون آدم بدم ولی کی قید چشماتو زدم
Eبی معرفت بودم ولی تو واسم عشق اولی
F#یادم نده تنهاییو نگذر از عشقم سرسری
G#m…..F#…..E…..F#

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.