آکورد آهنگ کشتی از سینا پارسیان

سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ کشتی از سینا پارسیان

 ریتم 4/4

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
F#mگفتی دوستم داری حق با تو بود C#mآره اما تو تعرBmیفت از عاشقی C#mبا من زیادی فرق F#mداره
F#mپهلوی من با عشق دنیا رو میC#mگشتی غرقت شدم Bmیک عمر تا تو به آC#mرومی پهلو گرفت F#mکشتیت

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
F#mتنهاییام با من همراه ترنC#m تا تو شاید بری Bmحالم بهتر بشه C#mاما تنهاترمF#m با تو
F#mخیلی دوست دارم شاید بی اندC#mازه میری ولی Bmهر وقت برگردی اینC#m خونه درش به روت F#mبازه

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
حالا دارم C#mبی توBm دنیارو میEگردم این درس عبرت شد باید خودم Dفکر اینجارو میکردم
دائم حواC#mسم به حال تو بودD آره گفتم که تعرEیفم از عاشقی Dبا تو زیادی فرقC#m داره
F#mگفتی دوستم داری حق با تو بود C#mآره اما تو تعرBmیفت از عاشقی C#mبا من زیادی فرق F#mداره
F#mپهلوی من با عشق دنیا رو میC#mگشتی غرقت شدم Bmیک عمر تا تو به آC#mرومی پهلو گرفت F#mکشتیت

برای ارسال اجرای آهنگ کشتی از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.