صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ کشتی از سینا پارسیان

5/5 - (1 امتیاز)

آکورد های سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ کشتی از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ کشتی از سینا پارسیان

 ریتم 4/4

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
F#mگفتی دوستم داری حق با تو بود C#mآره اما تو تعرBmیفت از عاشقی C#mبا من زیادی فرق F#mداره
F#mپهلوی من با عشق دنیا رو میC#mگشتی غرقت شدم Bmیک عمر تا تو به آC#mرومی پهلو گرفت F#mکشتیت

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
F#mتنهاییام با من همراه ترنC#m تا تو شاید بری Bmحالم بهتر بشه C#mاما تنهاترمF#m با تو
F#mخیلی دوست دارم شاید بی اندC#mازه میری ولی Bmهر وقت برگردی اینC#m خونه درش به روت F#mبازه

F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m…..F#m…..C#m…..Bm…..E…..F#m
حالا دارم C#mبی توBm دنیارو میEگردم این درس عبرت شد باید خودم Dفکر اینجارو میکردم
دائم حواC#mسم به حال تو بودD آره گفتم که تعرEیفم از عاشقی Dبا تو زیادی فرقC#m داره
F#mگفتی دوستم داری حق با تو بود C#mآره اما تو تعرBmیفت از عاشقی C#mبا من زیادی فرق F#mداره
F#mپهلوی من با عشق دنیا رو میC#mگشتی غرقت شدم Bmیک عمر تا تو به آC#mرومی پهلو گرفت F#mکشتیت

برای ارسال اجرای آهنگ کشتی از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.