آکورد آهنگ کدئین از حمید هیراد

حمید هیراد

متن و آکورد گیتار آهنگ کدئین از حمید هیراد

Am…….Gm……..Am…….Gm
Amمثل هر شب هوس عشق خودت A#mزد به سرم چند ساGmعت شده از زندگیمA# بی خبرم
از همان Amجاده که تو رفتی و من ماندم و من بین این Gmقافیه ها گم شدم و A#در به درم، در به Amدرم
بسه بسهDm کدئین خوردم و خواAmبم نگرفت بسه بسهDm کدئین خوردم و خواAmبم نگرفت
پدر Dmعشق بسوAmزد که در Gmآمد پدرمAm بی تو دنیاGm به درک بی تو جهنمAm به درک کفر مطلقDm شده ام … Amدایره Gmای بی وترAmم

Am……Gm…….A#……Am……Am……Gm…….A#……Am
این همه Amفاصله در Fجاده صد Cریل قطار بال پرGmواز دلم کوA که به سوDmیت بپرم
من خدA#ای غزل ناب نگاGmهت شده امGm از رگ گردن تو A#من به تو نزGmدیک ترمAm
بسه بسهDm کدئین خوردم و خواAmبم نگرفت بسه بسهDm کدئین خوردم و خواAmبم نگرفت
پدر Dmعشق بسوAmزد که در Gmآمد پدرمAm بی تو دنیاGm به درک بی تو جهنمAm به درک کفر مطلقDm شده ام … Amدایره Gmای بی وترAmم
Am……Gm…….A#……Am……Am……Gm…….A#……Am

برای ارسال اجرای آهنگ کدئین از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.