آکورد آهنگ چهارشنبه سوری از علی مولایی

آکوردهای علی مولایی
آکورد گیتار آهنگ چهارشنبه سوری از علی مولایی

آکورد گیتار آهنگ چهار شنبه سوری از علی مولایی

 ریتم 2/4

Gm………..D#…..D…..Cm………..D#…..D
Gm………..D#…..D…..Cm………..D#…..D
Gmآخر سالهD ایرونی Gmاومده چهارDشنبه سوری Cmقاشق زنی Dیا شیطونی D#آجیلو دوستوD مهمونی
Gmتو هم یه گوDله آتیشی Gmمیسوزونی و Dدلبر میشیCm
Cmچه خوبه اGmمشب کنارمی D#شانس با منه Cmچون تو یارمیD

Gmآتییشی میسوCmزونی ماD رو Gmباز میخندD#ونی ماD رو Gmآتیشی میسوCmزونی ماD رو Gmباز تو میرقصوD#نی ما Dرو
Cmیه شب چهارD#شنبه سوری Cmتو زیر و رو کن این D#حاله ما Gmرو
Cmمحشری و D#افسون گری و Cmخوب میبری تو D#دله ما Gmرو

Gm…..Cm…..D…..Gm…..D#…..D…..Cm
Gm…..Cm…..D…..Gm…..D#…..D…..Cm
میپرCmیم از آتیش میگیرهD زردیموGm نو Fمیده D#سرخیشو داغD شه تنوCmر عشقموGmنو
اCmمشب به یاد همگیDمون می موGmنه  Fو  آD#تیش تو زمستوDن همه Cmبیرونه خوGmنه

Gmآتییشی میسوCmزونی ماD رو Gmباز میخندD#ونی ماD رو Gmآتیشی میسوCmزونی ماD رو Gmباز تو میرقصوD#نی ما Dرو
Cmیه شب چهارD#شنبه سوری Cmتو زیر و رو کن این D#حاله ما Gmرو
Cmمحشری و D#افسون گری و Cmخوب میبری تو D#دله ما Gmرو

برای ارسال اجرای آهنگ چهارشنبه سوری از علی مولایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی مولایی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *