برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ چند سال از امشب بگذره از سعید شهروز

آکوردهای سعید شهروز

آکورد آهنگ چند سال از امشب بگذره از سعید شهروز

متن و آکورد گیتار آهنگ چند سال از امشب بگذره از سعید شهروز

D#mچیزی نمی تونم بگم قراره ازA#m من بگذری چیزی نگو C#می فهممت باید از Bاین خونه بری
D#mچند سال از امشب بگذره تا من فراA#mموشت کنم تا با یه درC#یا تو خودم خاموش خاG#mموشت کنم
تنهاییاD#mمو بعد از این با قلب کیA#m قسمت کنم واسه فراG#mموش کردنت باید به چیA#m عادت کنم
تو باید از D#mمن رد بشی من باید A#mاز تو بگذرم کاری نمیG#m تونم کنم بایدC# بیفتی از سرم
بعد از تو Bباید با خودم تنهای تنهاC# سر کنم یک عمرA#m باید بگذره تا امشبG#m و باور کنم
D#mچند سال از امشب بگذره تا من فراA#mموشت کنم تا با یه درC#یا تو خودم خاموش خاG#mموشت کنم
D#mچند سال از امشب بگذره با من یکیA#m هم خونه شه احساس C#امروزم به تو تنها یهG#m شب وارونه شه

C#……G#m
تنهاییاD#mمو بعد از این با قلب کیA#m قسمت کنم واسه فراG#mموش کردنت باید به A#mچی عادت کنم
تو باید از D#mمن رد بشی من باید A#mاز تو بگذرم کاری نمیG#m تونم کنم بایدC# بیفتی از سرم
بعد از تو Bباید با خودم تنهای تنهاC# سر کنم یک عمرA#m باید بگذره تا امشبG#m و باور کنم
D#mچند سال از امشب بگذره تا من فراA#mموشت کنم تا با یه درC#یا تو خودم خاموش خاG#mموشت کنم
D#mچند سال از امشب بگذره با من یکیA#m هم خونه شه احساس C#امروزم به تو تنها یهG#m شب وارونه شه

برای ارسال ویدئو ی آهنگ چند سال از امشب بگذره از سعید شهروز کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سعید شهروز اینجا کلیک کنید

اجرای آهنگ چند سال از امشب بگذره توسط مهدی یغمایی با گیتار:

 

آکورد آهنگ های دیگر از سعید شهروز

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *