آکورد آهنگ چشم سیاه از امیرعباس گلاب

متن و آکورد گیتار آهنگ چشم سیاه از امیرعباس گلاب

گام اصلی Am

Amمن عشقو تو چشم تو دیدEmم با تو از دنیا برFیدم من به هر جایی رسیدGم با تو رسیدEmم
Gتو شرقیه چشم سیاFهت غرق دریا توو نگاEmهت هر جا باشی به دل Dmمن میرسه راEmهت
Amتنها نمیرم Dmهمراه من بیا Gدورت نکرده Cاین قهر و آشتیا Fتا میشه باید Dmدیوونگی کنیم
Emما زنده هستیمG تا زندAmگی کنیم
Amتنها نمیرم Dmهمراه من بیا Gدورت نکرده Cاین قهر و آشتیا Fتا میشه باید Dmدیوونگی کنیم
Emما زنده هستیم Gتا زندAmگی کنیم
Dm…..G…..C…….F…….Dm…..Em……G
Am……Dm…..G…..C…….F…….Dm…..Em……G

Amعشق رسم تقدیرو بهمG ریخت تو که خندی دلمF ریخت کل مرزا جابجا Emشد اخم تو واشد
Amما انتظار ی قراFریم همسفر توی قطاEmریم هم مسیریم ولی از Dmهم فاصله داEmریم
Amتنها نمیرم Dmهمراه من بیا Gدورت نکرده Cاین قهر و آشتیا Fتا میشه باید Dmدیوونگی کنیم
Emما زنده هستیمG تا زندAmگی کنیم
Amتنها نمیرم Dmهمراه من بیا Gدورت نکرده Cاین قهر و آشتیا Fتا میشه باید Dmدیوونگی کنیم
Emما زنده هستیم Gتا زندAmگی کنیم

برای ارسال اجرای آهنگ چشم سیاهت از امیر عباس گلاب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن چاوشی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.