برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ چشمم به اون خونست از ابی

آکوردهای ابی

آکورد گیتار آهنگ چشمم به اون خونست از ابی

آکورد گیتار آهنگ چشمم به اون خونست از ابی

 ریتم 4/4

Am……Em……F……Em……Am……Em……Am……Em
Dmتو متروی پاAmریس ، Eیکشنبه ی Amپیگال Dmپیشِ مولنAm روژ و Eرویاهای Amمحال
Dmبالای ایفلAm و  Eتوو لوورِ سوتAm و کور Dmیا قلبِ پقلاAmشِت ، Dmپای یه سنگِE گور
Fتو با منی هنوز ، Eمثلِ یه مرثیه Fمثلِ دلی که تووش Eیه جایِ خالیه Fتو با منی هنوز ، Cمثلِ یه خاطره
که تنهاDm بعدِ Fمرگ Dmاز خاطرم میرEه هنوAmزم تووی اون شهرم ، اگرEm چه دور و سرگردون
دلم Dmبا اون پرنده است که داره Bجون میکَنه Eتوو خون
جهان Amآزاد و جذابه ، ولی Emچشمم به اون خونه است دلم باDm سرزمینی که برامB مثلِ یه Eزندون است

Am……F……Dm……E……Am……F……Dm……E……E
Dmتوو کِشتی تووAm قطار ، Eتوو بار و Amکلاب Dmبعد از یه بطریAm از ، Dmگیرا ترین Eشراب
Dmتوو ساحلی پُرAm از ، Eطرحای بیAm حیا Dmحتی توو خلوAmتِ ، Bآلیک سینماEست
Fتو با منی هنوز ، Eمثلِ یه مرثیه Fمثلِ دلی که تووش Eیه جایِ خالیه
Fتو با منی هنوز ، Cمثلِ یه خاطره که تنهاDm بعدِ Fمرگ Dmاز خاطرم میرEه
Cوقتی توو آندالوس،G با لُرکا دَم خورم Dmوقتی واسه خودمAm افسوس میخورم
Cوقتی کنارِ راین،G سیگار میکشم Dmیا طعمِ بوسه ی ، Eبی ترسو میچشم
Dmوقتی خلیج فارس ، Amفریاد میزنم Eتا باورم بشه، Amاین Cمن FخودِA7 منم
Dmبازم کنارمی ، Amبازم کنارتم Bهم روزگارمی ، Eهم روزگارتم
هنوAmزم تووی اون شهرم ، اگرEm چه دور و سرگردون دلم Dmبا اون پرنده است که داره Bجون میکَنه Eتوو خون
جهان Amآزاد و جذابه ، ولی Emچشمم به اون خونه است دلم باDm سرزمینی که برامB مثلِ یه Eزندون است
Am……Em……F……Em……Am……Em……Am……Em

مشاهده آکورد آهنگ های آلبوم لاله زار ابی

برای ارسال اجرای آهنگ چشمم به اون خونست از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *