برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

آکوردهای بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

متن و آکورد گیتار آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

ریتم 6/8

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……A
C#m……G#m……A……B……C#m……G#m……A
C#mیک آن ای جان G#mکم نشدی در یادم Bشادم زان دم F#mکه بی هوا دل دادم
Aجان جانان Bآه ای پریزاد من G#mعشقت عمریست رسیده به داد من
Aزیبای Bدلخواه Aای خوب Bهمراه Aغرق توست F#mبود و نبوBد من
Aجان به قرBبان Aآن دو چشماBن  AمهرباF#mنت ای وG#جود من
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……F#m……B……A
G#m……F#m……B……F#m……B……G#m……A……C#m
C#mیک آن در جان G#mغیر تورا ندیده ام Bافتان خیزان F#mبه دام تو رسیده ام
Aجان جانان Bغرور خود شکسته ام G#mهر روز هر شب به پای تو نشسته ام
Aزیبای Bدلخواه Aای خوب Bهمراه Aغرق توست F#mبود و نبوBد من
Aجان به قرBبان Aآن دو چشماBن  AمهرباF#mنت ای وG#جود من
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه

برای ارسال اجرای آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک جهانبخش اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *