صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

آکورد های بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

متن و آکورد گیتار آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش

ریتم 6/8

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……A
C#m……G#m……A……B……C#m……G#m……A
C#mیک آن ای جان G#mکم نشدی در یادم Bشادم زان دم F#mکه بی هوا دل دادم
Aجان جانان Bآه ای پریزاد من G#mعشقت عمریست رسیده به داد من
Aزیبای Bدلخواه Aای خوب Bهمراه Aغرق توست F#mبود و نبوBد من
Aجان به قرBبان Aآن دو چشماBن  AمهرباF#mنت ای وG#جود من
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……F#m……B……A
G#m……F#m……B……F#m……B……G#m……A……C#m
C#mیک آن در جان G#mغیر تورا ندیده ام Bافتان خیزان F#mبه دام تو رسیده ام
Aجان جانان Bغرور خود شکسته ام G#mهر روز هر شب به پای تو نشسته ام
Aزیبای Bدلخواه Aای خوب Bهمراه Aغرق توست F#mبود و نبوBد من
Aجان به قرBبان Aآن دو چشماBن  AمهرباF#mنت ای وG#جود من
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه
C#mتو پریزG#mادی و انگاC#mری که رویاG#mیی و چشماC#mت مینیاF#mتوری ترین Bتصویر Aدنیای منه
Bتو مث F#mخوابی و ای Bکاش منو درF#mیابی و درBیایی بساG#mزی از شب و Aروزی که روC#mیای منه

برای ارسال اجرای آهنگ پریزاد از بابک جهانبخش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک جهانبخش اینجا کلیک کنید


 • EMAD:

  کورد از زیبای دل خوش نمی خوره چک شه

  پاسخ
  • ایکورد:

   بررسی شد، آکورد ها درست هستند

   پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *