صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پرواز ممنوع از نیما مسیحا و حمید حامی

آکورد های حمید حامیآکورد های نیما مسیحا

آکورد گیتار آهنگ پرواز ممنوع از حمید حامی و نیما مسیحا

متن و آکورد گیتار آهنگ پرواز ممنوع از حمید حامی و نیما مسیحا

Cm
GmدستاCmمو Fmگم Cmنکن FmتنهاCm رفتن Gmساده نیست Gm مثل Cmمن FmهیچCmکسی Fmتو هراCmس Gmجاده نیست
Gmتوی Fmعطرت G#شب می میرGmه، کوچه Fmها رو A#مه G#می گیرGmه
Cmمنو محکوم قفسGm کن Cmاما گلهامو Gmنسوزون A#من به یاد بغض چشماFmت .. G#گم شدم تو مشتGm بارون
Cmمنو محکوم قفسGm کن Cmمن ازت جدا نمیGmشم A#من شبیه آسموFmنم .. G#پشت میله جا نمیGmشم
پرCmواز A#ممنو G#عه Gm ….،CmمهتابA# می G# بارهGm،… Fmمن.. A#با.. G#تو غرGmیبم
Cmچشمام A#خشکیدG#ن…،Gm دستاCmم .. A#جون G# میدGmن، Fmای A#ماهG# نجیبمGm
Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..G#…..Gm…..Fm……Gm……Cm……G#……Gm

Cmتو کجایی که Gmببینی Cmهنوزم زنجیرGm اشکم A#مثل خون روی دستاFmم .. G#تو خودم دارم می Gmخشکم
Cmنه شبو از تو گرGmفتم Cmنه به مرز تو Gmرسیدم A#من فقط اینهمه Fmدیوار Fmدور دنیای تو Gmچیدم
پرCmواز A#ممنو G#عه Gm ….،CmمهتابA# می G# بارهGm،… Fmمن.. A#با.. G#تو غرGmیبم
Cmچشمام A#خشکیدG#ن…،Gm دستاCmم .. A#جون G# میدGmن، Fmای A#ماهG# نجیبمGm

برای ارسال ویدئو ی آهنگ پرواز ممنوعه از نیما مسیحا و حمید حامی کلیک کنید.

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا و حمید حامی روی نام خواننده کلیک کنید.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *