آکورد آهنگ پرنده از گوگوش

متن و آکورد گیتار آهنگ پرنده از گوگوش

گام اصلی Em
Em……Am……D……Em……Em……Am……D……Em
Emاون پرنده تو بودی
پیرهنBm ابرو درید رفت و گمC شد تو غرورB رفت و از همه برید
اون که رویEm عاشقی طرح Cدلتنگی کشیدAm جفت پرEm شکستشوD توی Emتنهایی ندید
Emمن، اون پرنده ام، گنگ و خستهAm…..Dهر پر پاکم روی یه Emسنگه
Emهر یه پری که Amرخت تو Dبود حالا واسه Emخاک رختی قشنگه
Em……Am……D……Em……Em……Am……D……Em
Emتوی واپسین نفس Cتو یادAmمی هم Cپرواز باز تو میDتونی فقط باشی برEmام نفس ساز
Emبیا هم هوای من،C برای منAm صمیمی منو ازD اینجاببر، تو ای جفتEm قدیمی
Emمن،اون پرنده ام، گنگ و خستهAm…..Dهر پر پاکم روی یه Emسنگه
Emهر یه پری که Amرخت تو Dبود حالا واسه Emخاک رختی قشنگه
Em……Am……D……Em
Emمن هنوز تشنهBm ی نورم،Am تشنه ی دشتEm خورشید
Emزود بیا که بادD غرCبت، همه ی پرBامو چید
Dبیا Emهم هوای منAm، فقط توEmیی صمیمی Dمنو ازEm اینجا ببر،Am تو ای جفتB قدیمی
Em
Emمن، اون پرنده ام، گنگ و خستهAm
…..Dهر پر پاکم روی یه Emسنگه
Emهر یه پری که Amرخت تو Dبود حالا واسه Emخاک رختی قشنگه
ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
 1. سید حسین دانش میرکهن می گوید

  به جای آکورد D باید از Bm استفاده بشه

  1. ایکورد می گوید

   بله در دو بخش ایراد داشت اصلاح شد
   ممنون از شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.