آکورد آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان

متن و آکورد گیتار آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان

گام اصلی D#m

D#mبعد من در پس این شهر کسی دست تورا دست تورا
Bمیگیرد یک نفر D#mمیرسد از C#راه در این Bفاصله جا میگیردC#
هرکه با F#بغض شبی پرسه زده پرسه زده حال مرا Bمی فهمد
ته فنجاC#ن تو دیوانگی A#mفال مرا می C#فهمد G#mفرض F#کن
F#فرض کن G#mآخر این قصه جدایی باشد من که کافر شده‌ ام شاید خدایی باشد
A#mفرض کن از غم تو F#سر به بیابان بزنمC# تو نباشی تک و تنهاG#m تک و تنها به خیاA#mبان بزنمF#
D#mسر تو برسر من جنگ شده میفهمیB من برای تو دلم تنگ شده A#mمیفهمیC#m
بی تو از تک تک این ثانیه ها D#mبیزارمC# نوت به نوتو دلم آBهنگ شده D#mمیفهمی

D#m……C#……D#m……C#
بی هوای تو قدم میزنم هی نفسم Bهی نفسم میگیرد D#mمیروی چشم مرا Bبعد تو دریاچه غم میC#گیرد
G#mتو بدهکار به من میروو میروی و وای چقدر Bدلگیرم خاطراC#ت تو مرا Bمیکشد وA#m میکشد و میمیرD#mم
F#فرض کن G#mآخر این قصه جدایی باشد من که کافر شده‌ ام شاید خدایی باشد
A#mفرض کن از غم تو F#سر به بیابان بزنمC# تو نباشی تک و تنهاG#m تک و تنها به خیاA#mبان بزنمF#
D#mسر تو برسر من جنگ شده میفهمیB من برای تو دلم تنگ شده A#mمیفهمیC#m
بی تو از تک تک این ثانیه ها D#mبیزارمC# نوت به نوتو دلم آBهنگ شده D#mمیفهمی
A#mفرض کن از غم تو F#سر به بیابان بزنمC# تو نباشی تک و تنهاG#m تک و تنها به خیاA#mبان بزنمF#
D#mسر تو برسر من جنگ شده میفهمیB من برای تو دلم تنگ شده A#mمیفهمیC#m
بی تو از تک تک این ثانیه ها D#mبیزارمC# نوت به نوتو دلم آBهنگ شده D#mمیفهمی

برای ارسال ویدئو ی آهنگ پرسه از سهیل مهرزادگان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سهیل مهرزادگان اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.