صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پرستش از حمید حامی

آکورد های حمید حامی

آکورد گیتار آهنگ پرستش از حمید حامی

آکورد گیتار آهنگ پرستش از حمید حامی

ریتم 6/8

Bm…………..Em…………..Bm…………..A…………..F#m……………G……A……Bm
Bm…………..Em…………..Bm…………..A……F#m……Bm……G……A……F#m……G……A……Bm
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm
Bmبه تو تکیه میدAم که عاشق ترGینی که دلواپسِ Aلحظه‌هاF#mی زمینیBm
Bmمن از تو نگفتمA شنیده گرفتیG به یادت نبوAدم ندیدGه گرفتیBm
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm

Bmمیخوام مثل آینهF#m پیش روت بشینمG تو رو با تمومA وجوF#mدم ببینمBm
Bmبذار روح من F#mبا نگات زیر و رو Gشه بذار پیرهن AآسمونG بپوBmشه
Bmهمه دلخوشی‌ هام گذشت و تو موGندی تو بیراهه‌ هاEmمو به مقصد رسوندF#mی
امیدم به جز Gتو شـده AناامیدBmی همیشهF#m تو آGخر بـه دAادم رسیدBmی….F#m……G…….A
Bmنبودی نبوEmدم تو هستی که هستمBm بـه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرستمBm
بـه تو Gتکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستم
Gبه تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستم به تو تکیه میدAم تو رو F#mمی پرGستمA……Bm
Bm…………..Em…………..Bm…………..A……F#m……Bm……G……A……F#m……G……A……Bm

برای ارسال اجرای آهنگ پرستش از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *