آکورد آهنگ پاییز بی بهار از مهدی جهانی

مهدی جهانی

 آکورد با ریتم ۴/۴

Gm…..Dm
Gmترجیح میدم تنها باشم نخواه شبیه باقی آدما شم
Dmخودم خواستم آلودت شم خودت خواستی من نباشم
Gmتنها موندم تا همیشه تا همیشه Dmهیشکی واسم تو نمیشه
Gmدیگه قلبمو به هیشکی نمیدم تنها مث غریبه ها میرم
Dmاحساسمو سوزوندی تو بی رحم
D#واسه قلب تو کافی نبودم غم دنیا نشسته تو وجودم
Dmمن دیوونه عاشق تو بودم
Gmتنها موندم ولی هیچ شکایتی از تو نداDmرم من
فصل پاییز بی بهاD#رم من اونی که دوس دارم نداDmرم من
Gmتنها موندم ولی هیچ شکایتی از تو نداDmرم من
فصل پاییز بی بهاD#رم من اونی که دوس دارم نداDmرم من

Gm…..Dm…..D#…..Dm
Gmخستم از هر کی دورو ورمه دور میشم میرم از تو و همه
Dmزیر چشمام کبوده ورمه گریه کردن کار هر شبمهD#
Gmگریه کردن کار هر شبمه
Gmتنها میذاری من رو فکرم پبشته از دورDm تو که نبودی مجبورD#
احساسمو کشتی مغرورDm
Gmتنها موندم ولی هیچ شکایتی از تو نداDmرم من
فصل پاییز بی بهاD#رم من اونی که دوس دارم نداDmرم من
Gmتنها موندم ولی هیچ شکایتی از تو نداDmرم من
فصل پاییز بی بهاD#رم من اونی که دوس دارم نداDmرم من

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.