آکورد آهنگ ویرانه از رضا کرمی تارا

رضا کرمی تارا

Am…..Am
Amخور نیری حال دلم و وقتی چیده Dmویرانه
Amکوچه و کوچه و شوند گردم هنو Dmچیو دیوانه
Dmکسی نیه بزانی مه یه روز هوا Amخوای تو بیمه
Dmالان بیونیدم نیشناسیدم انگار و یاAmددو چیمه
A#انگار و یاGmددو چیمهAm
Amدلم نیتوای باور بکم ایوشنه پیمDm رفیقاند
Amحلقه ی نامزدی ها دسد یه کی کردیسهDm نیشاند
Dmای کاش یه خاو بود که دیونم غصه ی دلم Amزیاد تر بی
Dmاوه که دوسم داشتم آی و راحتی Amولای مه چی
A#اوه که دوسم داشتم آی Gmو راحتی Amولای مه چی

Am…..Am…..Dm…..Am…..Am…..Am…..Dm…..Dm
Dm…..Am…..Am…..A#…..A#…..Gm…..Am…..Gm…..Am
Amالان مه نیم دی راحتی حال دلد Dmخوبه خوشی
Amتو هایده گرد یارگد مه هامه فکر Dmدرد کشی
Dmتمام خاطراتمان گشتی آگر Amدام سزانم
Dmبعد تو هرکی وی دله که پا نا دلیAm شکانم
A#که پا نا دلیGm شکانمAm
Amمینه ی دلم هی شهر و شهر چنی و غربتDm دامه سر
Amهر کوره چو دام خاطرت جو آگر Dmکیشارمه ور
Dmمه عاشق بیمه عاشقم عاشق تنیاAmیی و بس
Dmکاری نیکم که دل بومو دلمیش دیAm نیم و کس
A#کاری نیکم که دل بومو Gmدلمیش دی Amنیم و کس

Am…..Am…..Dm…..Am…..Am…..Am…..Dm…..Dm
Dm…..Am…..Am…..A#…..A#…..Gm…..Am…..Gm…..Am

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.

نظرات کاربران

  1. واقعا عالی آهنگ های رضا کرمی تارا

    یاشارمرادپور
    پاسخ به این نظر