آکورد آهنگ وقت و بی وقت از سون بند

متن و آکورد گیتار آهنگ وقت و بی وقت از سون بند

گام اصلی C#m

C#m……B……A……B……C#m……B……A……B
C#mوقت و بی وقت دلم Bبرای تو تنگه میشه Aسر چشمای تو Bبا زندگیم جنگ میشه
C#mوقت و بی وقت همش Bدلم تورو میخوادت Aتو نمیدونی ولی Bهمش میرم تو یادت
C#m……B……A……B

F#mبی تو یک شبم نشد G#mیه لحظه خوابم ببره Aحسی که دادی به من Bاز سرم نمیپره
C#mعشق همین یک کلمه است Bیعنی دوست دارم G#mیعنی اصلا نمیخوام Bچشم ازت بردارم
Bدرد یعنی یه دنیا حرف Aتوی قلبم هست F#mکه اگه بهت نگم G#mمیدمت از دست
C#m……B……A……B……C#m……B……A……B
C#mتو کی هستی که دلم Bواسه چشمات رفت Aگم شدم توی نگات Bزندگیم باهات رفت
C#mاولین باره دلم Bبه کسی دل بست Aنمیتونم بذارم Bتو بری از دست
F#mبی تو یک شبم نشد G#mیه لحظه خوابم ببره Aحسی که دادی به من Bاز سرم نمیپره
C#mعشق همین یک کلمه است Bیعنی دوست دارم G#mیعنی اصلا نمیخوام Bچشم ازت بردارم
Bدرد یعنی یه دنیا حرف Aتوی قلبم هست F#mکه اگه بهت نگم G#mمیدمت از دست
C#m……B……A……B……C#m……B……A……B

C#mآخه تو کی هستی که دلم Bواسه چشمات رفت Aگم شدم تویه نگاهت Bزندگیم پات رفت
C#mاولین باره دلم Bبه کسی دل بست Aنمیتونم بذارم Bتو بری از دست
C#mآخه تو کی هستی که دلم Bواسه چشمات رفت Aگم شدم تویه نگاهت Bزندگیم پات رفت
C#mاولین باره دلم Bبه کسی دل بست Aنمیتونم بذارم Bتو بری از دست
C#m……B……A……B……C#m……B……A……B

برای ارسال اجرای آهنگ وقت و بی وقت از سون بند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ۷ بند اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.