برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ وطن از علیرضا عصار

آکوردهای علیرضا عصار

آکورد آهنگ وطن از علیرضا عصار

متن و آکورد گیتار آهنگ وطن از علیرضا عصار

دکلمه اولیه آهنگ وطن:

Dmای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من
ای ز تو هستی گرفته ریشه ام نیست جز اندیشه ات اندیشه ام آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن
کاوه آهنگری ضحاک کش پتک دشمن افکنی ناپاک کش رخشی و رستم بر او پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب
مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازن سپاهت صف به صف خون به دل کردند دشت ونهر را بازگرداندند خرمشهر را
ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاک تو ناموس من
ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد

شروع موسیقی آهنگ وطن:

Dmوطن یعنی همهA# آب و همه Aخاک وطن یعنی همهGm عشق و همه Dmپاک
به گاه شیر خواA#ری گاهوAاره به Gmدور درد پیریA عینDm چاره
وطن یعنی پدرA# مادرA نیاکان به خون و خاک Gmبستن عهد وDm پیمان
وطن یعنی هوA#یت اصلA ریشه A#سر آغاز وGm سر انجام و AهمیشهDm

D#7…….Dm…….D#7…….Dm
D#7ستیغ و صخره و دریا و هامون ارسDm زاینده رود اروند Gmکارون
وطن یعنی سرای ترک Dmتا پارس وGmطن یعنی خلیج Aتا ابد Dmفارس
وطنD#7 یعنی دو دست از جان کشیدن بهDm تنگستان و دشتستان رسیدGmن
زمین شستن ز استبداد و Dmاز کین به Gmخون گرم در Aگرمابه یDm فین
وطن Gmیعنی اذان عشق Dmگفتن Gmوطن یعنی غبار از عشق Dmرفتن
وA#طن یعنی هدف یعنی Aشهامت وطن یعنی شرفGm یعنی Dmشهادت
وطن Gmیعنی گذشته حالDm فردا Gmتمام سهم یک ملت ز دDmنیا
A#وطن یعنی چه آباد و چه ویرAان وطن یعنی همین Gmجا D#یعنی ایرAان
وطن Dmیعنی رهاA#یی ز آتشDm و خون خروش کاوه وA# خشمDm فریدون
وطن یعنی زباA#ن حال Aسیمرغ Gmحدیث جان Aزال و بال Dmسیمرغ
سپاه جان A#به خوزستان Dmکشیدن شهادت را به A#جان ارزان Dmخریدن
نماز خون A#به خونین شهرA خواندن Gmمهاجم راA ز خرمشهرDm راندن

وطن Gmیعنی اذان عشق Dmگفتن Gmوطن یعنی غبار از عشق Dmرفتن
وA#طن یعنی هدف یعنی Aشهامت وطن یعنی شرفGm یعنی Dmشهادت
وطن Gmیعنی گذشته حالDm فردا Gmتمام سهم یک ملت ز دDmنیا
A#وطن یعنی چه آباد و چه ویرAان وطن یعنی همین Gmجا D#یعنی ایرAان

برای ارسال ویدئو ی آهنگ وطن از علیرضا عصار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علیرضا عصار اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از علیرضا عصار

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *