برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ وطن از داریوش

آکوردهای داریوش اقبالی

آکورد آهنگ وطن از داریوش

آکورد گیتار آهنگ وطن پرنده ی پر در خون از داریوش اقبالی

G#m…..G#m…..C#m……G#m…..D#…..G#m
G#mوطن پرEنده ی پر در D#خون G#mوطن شکفتهE گله در D#خون
Eوطن فلات شهیدو D#شب وطن خاکا G#mبه سر خون
وطن Eترانه ی زندD#انی G#mوطن قصیدEه ی ویرD#انی
ستاره F#ها اعدEامیان D#ظلمت Eبه خاک اگر چه میریزD#ند
Eسحر دوباره برمیخیزD# ند C#mبخوان که دوباره بخواG#mند
این عشیره ی زندD#انی گل سرود شکستن G#mرا…G#
C#mبگو که به خون بسرG#mاید این قبیله ی قرباD#نی حرف اخر G#mرفتن را
G#mبا دژخیمان اگر D#شکنجه اگر بند است و G#mشلاق و خنجر
C#mاگر مسلسل و انگشترG#m با ما طبار فداD#یی با ما غرور رG#mهایی..G#
C#mبه نام اهن وگندG#mم اینک ترانه ی ازD#ادی اینک سرودن G#mفردا

G#m…..F#…..E…..D#…..G#m…..F#…..E…..D#
G#mامروز ما امروزD# فریاد فردای ما روزG#m بزرگ میعاد…C#m
بگو که دوباره میخواG#mنم با تمامی یاراD#نم گل سرود شکستنG#m را…G#
C#mبگو که به خون میسرG#mایم دوباره با دلو D#جانم حرف اخر Eرفتن را
بگو به D#ایران بگو G#mبه ایران

برای ارسال اجرای آهنگ وطن از داریوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از داریوش اینجا کلیک کنید

*به یاد کشته شدگان سانحه ی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *