آکورد آهنگ واست میمیرم از سون بند

سون بند

آکورد گیتار آهنگ واست میمیرم از سون بند

 ریتم 4/4

سردی Fmنگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست تو بمونD# واسه همیشه این جدایی حق ما نیست
بودن C#تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه میمیرCم بی تو
خوندنFm من یه بهانه ست یه سرود عاشقانه ست منD# برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم
تو خودت C#دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه میمیرCم بی تو
من Fmعشقت رو به همه دنیاCm نمیدم حتی D#یادت رو به کوه و دریاC# نمیدم
با تو میمونم واسه همیشهC
اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنهاCm بمونیم واست D#میمیرم جواب دنیاC# رو میدم
با تو میمونم واسه همیشهC

Fm…..Cm…..D#…..A#m…..C#…..C…..Fm…..Cm…..D#…..A#m…..C#…..D#…..C#…..C
من Fmعشقت رو به همه دنیاCm نمیدم حتی D#یادت رو به کوه و دریاC# نمیدم
با تو میمونم واسه همیشهC
خاطرFmات تو را چه خوب چه بد Cmحک میکنم توی D#تنها ییام فقط به تو A#mفکر میکنم
با تو C#میمونم واسه همیشهC
اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنهاCm بمونیم واست D#میمیرم جواب دنیاC# رو میدم
با تو میمونم واسه همیشهC
اگه Fmدنیا بخواد من و تو تنهاCm بمونیم واست D#میمیرم جواب دنیاC# رو میدم
با تو میمونم واسه همیشهC

Fm…..Cm…..D#…..A#m…..C#…..C…..Fm…..Cm…..D#…..A#m…..C#…..D#…..C#…..C
سردی Fmنگاهو بشکن فاصله سزای ما نیست تو بمونD# واسه همیشه این جدایی حق ما نیست
بودن C#تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه میمیرCم بی تو
خوندنFm من یه بهانه ست یه سرود عاشقانه ست منD# برات ترانه میگم تا بدونی که باهاتم
تو خودت C#دلیل بودنم بی تو شب سحر نمیشه میمیرCم بی تو
من Fmعشقت رو به همه دنیاCm نمیدم حتی D#یادت رو به کوه و دریاC# نمیدم
با تو میمونم واسه همیشهC
خاطرFmات تو را چه خوب چه بد Cmحک میکنم توی D#تنها ییام فقط به تو A#mفکر میکنم
با تو C#میمونم واسه همیشهC

برای ارسال اجرای آهنگ واست میمیرم از سون بند کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از 7 بند اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.