آکورد آهنگ وابستگی از محسن ابراهیم زاده

متن و آکورد گیتار آهنگ وابستگی از محسن ابراهیم زاده

گام اصلی Fm

Fm
G#……A#m……Fm………………..G#……A#m……Fm
Fmتو چی داری تو چشاتG#……A#m……Fm چی داری توی نگاتG#……A#m……Fm دلم داره میره براتG#……A#m……Fm
A#mچشات که باز و Fmبسته میشه A#mدلم میمیره Fmزنده میشه A#mجلو چشم
D#mدو دقیقه نباشیFm نمیشهG#……A#m……Fm
Fmهمه چی مون A#mوسطه Fmکی میگه آخه A#mغلطه Fmیار برت باشه و A#mدلبر نازتC# آخ D#mکه چه A#mلوبته
Fmتا صبح که بیدA#mارم Fmدل دست کی A#mدادم Fmهم خودش میدونه A#mمن به اون دیوونه C#وابستگیD#m……A#m دارم
Fmتا صبح که بیدA#mارم Fmدل دست کی A#mدادم Fmهم خودش میدونه A#mمن به اون دیوونه C#وابستگیD#m……A#m دارم

Fm…….A#m……Fm……A#m……Fm…….A#m……C#m……A#m
Fm…….A#m……Fm……A#m……Fm…….A#m……C#m……A#m
Fmدل من Fرو دلت D#بدجوری قفله درA#mگیره Fmوقتی زلE که میزنی D#من دلم واسه تو A#mمیره
Fmهمه چی مون A#mوسطه Fmکی میگه آخه A#mغلطه Fmیار برت باشه و A#mدلبر نازتC# آخ D#mکه چه A#mلوبته
Fmتا صبح که بیدA#mارم Fmدل دست کی A#mدادم Fmهم خودش میدونه A#mمن به اون دیوونه C#وابستگیD#m……A#m دارم
Fmتا صبح که بیدA#mارم Fmدل دست کی A#mدادم Fmهم خودش میدونه A#mمن به اون دیوونه C#وابستگیD#m……A#m دارم

برای ارسال اجرای آهنگ وابستگی از محسن ابراهیم زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن ابراهیم زاده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.