صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ همگناه از محسن چاوشی

آکورد های محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ همگناه از محسن چاوشی

 ریتم 4/4

Fmالا دختر تو مادر داری یا A#mنه Fmنشونی از برادر داری یا A#mنه
C#همون بوسی که دادیA#m توی دالون نمیD#دونم به خاCmطر داری یا Fmنه
Fmشب تاریک و مهتابم نیوA#mمد Fmنشستم تا سحر خوابم نیوA#mمد
نشستمC# تا دم صبح قیوA#mمت قیوD#مت اومد و Cmیارم نیوFmمد

سه روزهFm رفتی و سی روزه حاA#mلا Fmزمستون رفته ای نوروزه حاA#mلا
C#خودت گفتی سر A#mهفته می یایم شمارهD# کن ببین Cmچند روزه حاFmلا

Fmشب مهتاب که مهتابم نیوA#mمد Fmنشستم تا سحر خوابم نیوA#mمد
C#نشستم از سر شبA#m تا خروس خون همونD# یار بغل Cm… نیوFmمد
Fmمن از انگشتر دست تو بوAmدم Fmمیون پنجه و شصت تو بوA#mدم
C#اجل اومد که جوA#mنم را بگیره نداD#دم چون که پا بستCm تو بوFmدم
Fm…..Am…..Fm…..A#m…..C#…..A#m…..D#…..Cm…..Fm

آکورد گیتار آهنگ های محسن چاوشی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *