برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ همگناه از محسن چاوشی

آکوردهای محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ همگناه از محسن چاوشی

 ریتم 4/4

Fmالا دختر تو مادر داری یا A#mنه Fmنشونی از برادر داری یا A#mنه
C#همون بوسی که دادیA#m توی دالون نمیD#دونم به خاCmطر داری یا Fmنه
Fmشب تاریک و مهتابم نیوA#mمد Fmنشستم تا سحر خوابم نیوA#mمد
نشستمC# تا دم صبح قیوA#mمت قیوD#مت اومد و Cmیارم نیوFmمد

سه روزهFm رفتی و سی روزه حاA#mلا Fmزمستون رفته ای نوروزه حاA#mلا
C#خودت گفتی سر A#mهفته می یایم شمارهD# کن ببین Cmچند روزه حاFmلا

Fmشب مهتاب که مهتابم نیوA#mمد Fmنشستم تا سحر خوابم نیوA#mمد
C#نشستم از سر شبA#m تا خروس خون همونD# یار بغل Cm… نیوFmمد
Fmمن از انگشتر دست تو بوAmدم Fmمیون پنجه و شصت تو بوA#mدم
C#اجل اومد که جوA#mنم را بگیره نداD#دم چون که پا بستCm تو بوFmدم
Fm…..Am…..Fm…..A#m…..C#…..A#m…..D#…..Cm…..Fm

آکورد گیتار آهنگ های محسن چاوشی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *