Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ هم گناه از علیرضا قربانی

آکورد های علیرضا قربانی

کاور آهنگ همگناه از علیرضا قربانی

 آکورد با ریتم 4/4

Dmمن تفنگی شده ام رو به نبودن هایت
Gmرو به یک پنجره در جمعیت Dmتنهایت
Gmفکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم Dmنزدیک کنم
Gmبی هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم Dmشلیک کنم
Dmخنده های تو مرا باز از این فاصله کشت A#قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت
Gmموج موهای بلند تو مرا غرق نکرد Aحسم از سردی این بی خبری فرق نکرد
Dmخنده های تو مرا باز از این فاصله کشت A#قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت
Gmموج موهای بلند تو مرا غرق نکرد Aحسم از سردی این بی خبری فرق نکرد

Dm…..A#…..Gm…..A
از دلم Dmدور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میAmبینمت از خواب نباید بپرم
خواب پرFواز تو با نامه ی خیسیGm در مشت تو نباشی غم این عصر مرا Aخواهد کشت
عصر تلخیDm که به جز خاطره ای قرمز نیست عصر تلخیAm که به جز ترس خداحافظ نیست
یک دو راFهیست که از گریه به درGmیا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنهاA برسم
Dmخنده های تو مرا باز از این فاصله کشت A#قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت
Gmموج موهای بلند تو مرا غرق نکرد Aحسم از سردی این بی خبری فرق نکرد
Dmخنده های تو مرا باز از این فاصله کشت A#قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت
Gmموج موهای بلند تو مرا غرق نکرد Aحسم از سردی این بی خبری فرق نکرد
Dm…..A#…..Gm…..A


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *