stay home

آکورد آهنگ همسایه از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ همسایه از سینا پارسیان

گام اصلی Cm ریتم 4/4

Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Cmهمسایه ی دیوار به دیوارم خواD#بیدی و من هنوز بیدFmارم
تو A#mماه سپیدی که نمی تابی منC# ابر سیاهم که نمیCmبارم
Cmبی رحم ترین آدم دنیامی مرD#بوط ترین عاشق چشماFmتم
من A#mعاشقتم منی که معمولا ازC# آدم بی عاطفه بیزCmارم

Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Cmاز خونه ی من تا تو چقدرA#m راهه دیوCmار من انقد کوA#mتاهه
اFmنقد که وقتی که تو خواCmبیدی معلوG#مه که من A#mهنوز بیدCmارم
Cmتو نقطه پیوند شب A#mو روزی خوش Cmمیبری و خوب نمیدA#mوزی
روزFmم به شبم دوخته شد Cmبا عشق تا G#صبح به هم C#پلک نمیCmذارم
تا G#صبح به هم A#mپلک نمیCmذارم
Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm

برای ارسال اجرای آهنگ همسایه از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.