آکورد آهنگ همسایه از سینا پارسیان

سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ همسایه از سینا پارسیان

 ریتم 4/4

Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Cmهمسایه ی دیوار به دیوارم خواD#بیدی و من هنوز بیدFmارم
تو A#mماه سپیدی که نمی تابی منC# ابر سیاهم که نمیCmبارم
Cmبی رحم ترین آدم دنیامی مرD#بوط ترین عاشق چشماFmتم
من A#mعاشقتم منی که معمولا ازC# آدم بی عاطفه بیزCmارم

Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Cmاز خونه ی من تا تو چقدرA#m راهه دیوCmار من انقد کوA#mتاهه
اFmنقد که وقتی که تو خواCmبیدی معلوG#مه که من A#mهنوز بیدCmارم
Cmتو نقطه پیوند شب A#mو روزی خوش Cmمیبری و خوب نمیدA#mوزی
روزFmم به شبم دوخته شد Cmبا عشق تا G#صبح به هم C#پلک نمیCmذارم
تا G#صبح به هم A#mپلک نمیCmذارم
Cm…..A#m…..Cm…..Cm…..Cm…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm
Fm…..C#…..D#…..Cm…..G#…..A#m…..Cm…..Cm

برای ارسال اجرای آهنگ همسایه از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.