آکورد آهنگ هفته ی خاکستری از فرهاد

متن و آکورد گیتار آهنگ هفته ی خاکستری از فرهاد

گام اصلی Gm

Gmشنبه روز بدی بود روز بی‌CmحوصلگیG# وقت خوبی که Gmمی‌شد غزلیD# تازهGm بگی
Gmظهر یک‌شنبه‌ی من جدول Cmنیمه‌ تمومG# همه خونه‌هاش سیاهD روی خونه جغد شوم Gصفحه‌ی کهنه‌ی یادداشتای من گفت دوشنبه روز میلاد Cmمنه
اما شعرG# تو می‌گه که چشم Cmمن Fتو نخ ابره که باA#رون بزنه
آخ اگه باCmرون بزنه Dآخ D#اگه بارون FبزنهG#……D
Gmغروب Cmسه‌شنبه خاGmکستری بود همه Cmانگار نوک کوه Gmرفته بودن
Cmبه خودم هی زدم از این‌جا بروGm اما موش Cmخورده شناسنامه‌ی منGm……D
Cmعصر چهارشنبه‌ی من عصر خوش‌ Cmبختی ما G#فصل گندیدن منGm فصل جون ‌Cmسختی Gmما Cmروز پنج‌ شنبه اومد مث سقاCmهک پیرG# رو نوکش یه چیکه آب گفت به من بگیر، Gmبگیر

Gm……F…….D#…….Gm……Gm……F……D#…..Gm
Gmجمعه حرف تازه‌ای برام نداشت هر چی بود پیش تر از اینها گفته بود

برای ارسال اجرای آهنگ هفته ی خاکستری از فرهاد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فرهاد اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.