برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نیاز از فریدون فروغی

آکوردهای فریدون فروغی

آکورد گیتار آهنگ نیاز از فریدون فروغی

آکورد گیتار آهنگ نیاز از فریدون فروغی

ریتم 6/8

A#m…..D#m…..G#…..C#…..F#…..F
A#m…..D#m…..G#…..C#…..F#…..F
A#mتن تو C#ظهر تابستوF#نو بیاFدم میاره A#mرنگ چشمC#های تو باF#رونو بیاFدم میاره
A#mوقتی نیستی زندگی F#فرقی با زندFون نداره A#mقهر تو C#تلخی زندF#ونو بیاFدم میاره
A#mمن نیاG#زم تو رو هر C#روز Fدیدنه A#mاز لبت G#دوست دارم C#شنیدFنه

A#m…..D#m…..G#…..C#…..F#…..F
A#mتو بزرD#mگی مثل اون F#لحظه که بارون G#میزنهA#m
A#mتو همون D#mخونی که هر F#لحظه تو رگ های G#منهA#m
A#mتو مثل D#mخواب گل G#سرخی لطیفی F#مثل خوابA#m
A#mمن هموD#mنم که اگه G#بی تو باشهF# جون A#mمیکنه
A#mمن نیاG#زم تو رو هر C#روز Fدیدنه A#mاز لبت G#دوست دارم C#شنیدFنه

A#m…..D#m…..G#…..C#…..F#…..F
A#mتو مثل C#وسوسه F#شکار یک Fشاپرکی A#mتو مثل C#شوق رها F#کردن یک Fبادبادکی
A#mتو همیشه C#مثل یک F#قصه پر از Fحادثه ای A#mتو مثلC# شادی خواب F#کردن یک Fعروسکی
A#mمن نیاG#زم تو رو هر C#روز Fدیدنه A#mاز لبت G#دوست دارم C#شنیدFنه

A#m…..D#m…..G#…..C#…..F#…..F
A#mتو قشنگیD#m مثل شکلF#هایی که ابرها میG# سازA#mند
A#mگلهای D#mاطلسی از F#دیدن تو رنگ G#میبازA#mند
A#mاگه مردD#mهای تو قصهG# بدونن F#که اینجاA#mیی
A#mبرایD#m بردن تو G#با اسب بالدار میA#mتازند
A#mمن نیاG#زم تو رو هر C#روز Fدیدنه A#mاز لبت G#دوست دارم C#شنیدFنه

برای ارسال اجرای آهنگ نیاز از فریدون فروغی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فریدون فروغی اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از فریدون فروغی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *