صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نگرانت میشم از ابی

آکورد های ابی

آکورد آهنگ نگرانت میشم از ابی

متن و آکورد گیتار آهنگ نگرانت میشم از ابی

A#mدستشو میگیری G#نگرانت میD#mشم F#دور میشی میری نگرA#mانت میشم
A#mدستتو میگیره G#دور میشه D#mمیره F#تورو از دست دادن A#mتلخه نفس گیره
D#دستام یخ کردن تو D#mسرم آتیشه وقتیB از هم دورین نگرFانت میشه
هزA#mار ساله که رفتی من D#mهنوز پشت شیشم موG#هاتو باد برده عطرشC# جامونده پیشمF
A#mحال و روزم C#خوب وخوش نیست D#mبی تو نا آرومم به F#یادت که میفتم نگرC#انت Fمیشم
A#mنگرانت F#میشم ناG#زکی رنجوF#ری توی ظاFهر اما یاA#mغی و مغروری
چشماD#ت میخندن D#mتوی قاب چوبی نگرBانت هستم روبهF راهی خوبی
هزA#mار ساله که رفتی من D#mهنوز پشت شیشم موG#هاتو باد برده عطرشC# جامونده پیشمF
A#mحال و روزم C#خوب وخوش نیست D#mبی تو نا آرومم به F#یادت که میفتم نگرC#انت Fمیشم

بگو این G#بار به Fدلش پا بندA#mی F#توی عکس G#تازت بازم میA#mخندی
F#اون که پیششG# هستی Fعشقم A#mحالیشه؟ A#mاگه باز عاشق Bشی نگرFانت میشم
A#mهزار ساله که رفتی

برای ارسال اجرای آهنگ نگرانت میشم از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید