صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد های فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد گیتار آهنگ نگاه تو از فرزاد فرزین

 ریتم 2/4

D#m…..F#…..A#m…..D#m…..F#…..A#m
D#mببین حالو هواBم یه جوری خوD#mبه اگه نبودی روA#mیایی نمیD#mشد
کناC#ر تو یه کارBایی رو کرA#mدم اگه Bنبودی تنهایی نمیD#mشد
چیکارD#m کردی با قلبمG#m که شبو D#mروز همش اسم تو رو G#mروو لب میاD#mرم
جلو C#مردم سرمG#m همیشه باA#mلاست اگهB کسی و جز G#mتو دوست ندD#mارم
D#mمن به فدای نگاA#mه تو D#mدوست دارم اینجوری A#mحالتو
قربونه G#mاون روی A#mماه تو همه دنیاG#mم شده A#mماله تو
D#mمن به تو خیلی واA#mبسته مو D#mبدجوری عاشقت A#mهستمو
دل به دلهG#m تو که A#mبستمو عشقه تو G#mکار داده دستموA#m…..D#m…..B…..A#m

D#m
D#mمیخوام فقط نگاG#mهم به تو باD#mشه چشام درگیره چشماG#mی تو باD#mشن
من یه جوC#ری عاشقت D#میشم که هر روز همهB دنیا بخوان G#mجای تو باشنD#m
D#mمن به فدای نگاA#mه تو D#mدوست دارم اینجوری A#mحالتو
قربونه G#mاون روی A#mماه تو همه دنیاG#mم شده A#mماله تو
D#mمن به تو خیلی واA#mبسته مو D#mبدجوری عاشقت A#mهستمو
دل به دلهG#m تو که A#mبستمو عشقه تو G#mکار داده دستموA#m
ببین D#mعطرت منو Bسمتت کشوندهC# همه دA#mنیا به جز D#دست تو سرG#mده
فقط Bمیخوای که من خوشبخت باA#mشم همین F#کارات منو G#mدیوونه کرA#mده
D#m

ارسال اجرای نگاه تو از فرزاد فرزین

آکورد آهنگ های فرزاد فرزین


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *