آکورد آهنگ نگاه از احمد سعیدی

آکورد گیتار آهنگ نگاه از احمد سعیدی

گام اصلی Bm ریتم 4/4

من به تو Bmوصلم Gبه دوتا چشات Emقسم به کسی F#mجزتو اگه نگاه کنم پستم

Em……G……A……A……F#m……F#m
تو فقط Bmبخند دستتو بگیر F#mجلو لبات Aبخند تا من ذوق Emکنم برات همش نیم ساعته Aنیستی زد به Bmسرم هوات
Bmبخند دستتو بگیر F#mجلو لبات Aبخند تا من ذوق Emکنم برات همش نیم ساعته Aنیستی زد به F#mسرم هواتEm

Bm……F#m……A……Em……Bm……F#m……A……Em
Bm……F#m……A……Em……Bm……F#m……A……Em
خوبه Bmخوبه خوبه F#mخوبه خوبم Emبا تو نمیF#mگیره کسی Emکه واسه من F#mجاتو
خودت Emمیدونی میF#mگم یا هیشکی Bmیا تو
خوبه Bmخوبه خوبه F#mخوبه خوبم Emبا تو نمیF#mگیره کسی Emکه واسه من F#mجاتو
خودت Emمیدونی میF#mگم یا هیشکی Bmیا تو
تو فقط Bmبخند دستتو بگیر F#mجلو لبات Aبخند تا من ذوق Emکنم برات همش نیم ساعته Aنیستی زد به Bmسرم هوات
تو فقط Bmبخند دستتو بگیر F#mجلو لبات Aبخند تا من ذوق Emکنم برات همش نیم ساعته Aنیستی زد به F#mسرم هوات
Bm……F#m……A……Em……Bm……F#m……A……Em
Bm……F#m……A……Em……Bm……F#m……A……Em

برای ارسال اجرای آهنگ نگاه از احمد سعیدی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از احمد سعیدی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.