برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نه از سهیل رحمانی

آکوردهای سهیل رحمانی

آکورد آهنگ نه از سهیل رحمانی

متن و آکورد آهنگ نه از سهیل رحمانی

C#mانقدر سردى گفتم پس Bنیازى نیست دیگه به وجودم
C#mتااون جایى که یادم هست Bهمیشه درگیر تو بودم
C#mتو این چند وقت که بودم بگو Bفکر میکنى ازت چى دارم به جز
Eخاطرات روزاى بدم باتو Bکه از همشون بیزارم
C#mنه بودى Aدواى دردم نه خواستىB برگردم
رفتم ولى Aتو بودى همونىB که واسش هرG#mکارى کردم
C#mنه من G#mبودم کمترین F#mنه تو بودى G#mهمه چى تموم ولىA
Aمن بودم همونى که تا Bحالابا بدیاتG#m آورده Aدووم

C#m……..G#m…….F#m……..G#m…….B……..A……..B……..G#m
C#m……..G#m…….F#m……..G#m…….A……..A……..B……..B…….C#m
C#mدلت از دلم Eدور شد و Bحال و هوام از سرت پرید

F#mوقتى دلت صبور شد G#mکه ناله هامو گریه هام و ندید
Bتو این چند وقت که گذشت Aبدون بودى همه دلخوشیم
C#mتو دل زنده میکنیو G#mبعد احساسو میکشى

C#mنه بودى Aدواى دردم نه خواستىB برگردم
رفتم ولى Aتو بودى همونىB که واسش هرG#mکارى کردم
C#mنه من G#mبودم کمترین F#mنه تو بودى G#mهمه چى تموم ولىA
Aمن بودم همونى که تا Bحالابا بدیاتG#m آورده Aدووم
C#m……..G#m…….F#m……..G#m…….B……..A……..B……..G#m
C#m……..G#m…….F#m……..G#m…….A……..A……..B……..B…….C#m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *