آکورد آهنگ نموندی پیشش از علی یاسینی

علی یاسینی

آکورد گیتار آهنگ نموندی پیشش از علی یاسینی

ریتم 4/4

G#m……F#……E……D#m
G#mنموندی پیشش واسه تو F#کم بود یکم Eبذار این دفعه حرفامو بهتD#m راحت بگم
G#mنموندی پیشش نه ندیدی F#حالشو Eدلش پرواز میخواستو تو بریدD#mی بالشو
G#mنموندی پیشش نه نبودی عاشقش F#حسودیش میشه به هر چی عشق و عاشقه
Eنموندی پیشش تو سرش جنگه همش D#mهمونی میشه که میترسید ازش
G#mنموندی پیشش نه نبودی عاشقش F#حسودیش میشه به هر چی عشق و عاشقه
Eنموندی پیشش تو سرش جنگه همش D#mهمونی میشه که میترسید ازش
G#mنموندی پیششF#…….E…….D#m

G#mدل از من نبر تو این کوچه ها F#ولگردم نکن از خودتE دلسردم نکن D#mنکن
یادته G#mگفتم نرو تنهام نذار مهم نبود اشکام براF#ت نموندی برام
تا Eکی بی دلیل میری تا کی پای تو وایسم بگو دروغه حرفاشون بگو D#mمیبینمت بازم
G#mنموندی پیشش نه نبودی عاشقش F#حسودیش میشه به هر چی عشق و عاشقه
Eنموندی پیشش تو سرش جنگه همش D#mهمونی میشه که میترسید ازش
G#mنموندی پیشش نه نبودی عاشقش F#حسودیش میشه به هر چی عشق و عاشقه
Eنموندی پیشش تو سرش جنگه همش D#mهمونی میشه که میترسید ازش
G#m……F#……E……D#m……G#m……F#……E……D#m

برای ارسال اجرای آهنگ نموندی پیشش از علی یاسینی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی یاسینی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.