صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نقاب از علی زند وکیلی

آکورد های علی زند وکیلی

کاور آهنگ نقاب از علی زند وکیلی

 آکورد با ریتم 4/4

Em…..Bm…..Em…..Em…..Bm…..Em
Emتو آن غمی Amکه خون چکیده در Emجامت جهنمیست Amمیان قلب Emآرامت
Emمرا مبر Bmبه سرزمین بدEmنامت Cبه گوشه ی Bmسکوت بی سرEmانجامت
Emتو آن غمی Amکه خنده بر لبت Emداری به صورتت Amنقاب معرفت Emداری
Emبه جز بغض Bmبگو چه در دلت Emداری Cبی عشق Bmچگونه امنیت Emداری
Emای بی خبر Bmاز حال من Dخون میچکد Amاز بال من
به قلب خود بدهکاEmرم Bmچه حال ناخوشی Emدارم
Emآه ای دل Bmدلگیر من Dای آه داAmمنگیر من
مرا بگیر از اینEm تکرار Amبه عاشقانه ها Emبسپار

Em…..Bm…..Em…..Em…..Am…..Em
Em…..Bm…..Am…..Am…..Em…..C…..Bm…..Em
Emدیدم فرشته ی عذاBmبم را جواب انتخاEmبم را جنوDن گرCفته خوBmابم را
Amدیدم میان شعله رقصیدDم میان گریه خندCیدم Amولی تو را نبخشیدBmم
Emای بی خبر Bmاز حال من Dخون میچکد Amاز بال من
به قلب خود بدهکاEmرم Bmچه حال ناخوشی Emدارم
Emآه ای دل Bmدلگیر من Dای آه داAmمنگیر من
مرا بگیر از اینEm تکرار Amبه عاشقانه ها Emبسپار
Em…..Bm…..D…..Am…..Em…..Bm…..Em


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *