آکورد آهنگ نفس نفس از روزبه نعمت اللهی

آکوردهای روزبه نعمت اللهی
آکورد گیتار آهنگ نفس نفس از روزبه نعمت الهی

آکورد گیتار آهنگ نفس نفس از روزبه نعمت اللهی

 ریتم 6/8

Gmوای D#از حال هم خبر نداDریم Fدوریم و این تنهایی و F7باور نداA#ریم
Gmوای D#بغضم با گریه وا نمیDشه Fمیخوام فراموشت کنمF7 اما نمیA#شه
Cmآه شبایه سرده من Gmچیزی نپرس از درد من Cmوقتی خرابه D#حال و روDزم
Cmراهی ندارم بعد از اینD# چیزی نمیپرسم Aببین دارم تو آDتیشت میسوGmزم
Cmلعنت به هر F7چی رفتنهA# این بغضه سنگینD# با منه Cmسنگین تر از D#خواب زمستوDن
Cmحالم بده F7حالم بده A#نفس نفسD# بند اومدهA دارم میخوDنم تو خیاGmبون

Cm…..Cm…..Gm…..Gm…..D#…..D#…..D…..D…..Cm…..Cm…..D#…..D#…..A…..D…..Gm
Cm…..Cm…..Gm…..Gm…..D#…..D#…..D…..D…..Cm…..Cm…..D#…..D#…..A…..D…..Gm
Gmوای D#از حال هم خبر نداDریم Fدوریم و این تنهایی و F7باور نداA#ریم
Gmوای D#بغضم با گریه وا نمیDشه Fمیخوام فراموشت کنمF7 اما نمیA#شه
Cmآه شبایه سرده من Gmچیزی نپرس از درد من Cmوقتی خرابه D#حال و روDزم
Cmراهی ندارم بعد از اینD# چیزی نمیپرسم Aببین دارم تو آDتیشت میسوGmزم
Cmلعنت به هر F7چی رفتنهA# این بغضه سنگینD# با منه Cmسنگین تر از D#خواب زمستوDن
Cmحالم بده F7حالم بده A#نفس نفسD# بند اومدهA دارم میخوDنم تو خیاGmبون
Cm…..Cm…..Gm…..Gm…..D#…..D#…..D…..D…..Cm…..Cm…..D#…..D#…..A…..D…..Gm
Cmآه شبایه سرده من Gmچیزی نپرس از درد منD#…..D#…..D…..D
Cmراهی ندارم بعد از اینD# چیزی نمیپرسم Aببین…..D…..Gm
Cm…..Cm…..Gm…..Gm…..D#…..D#…..D…..D…..Cm…..Cm…..D#…..D#…..A…..D…..Gm

برای ارسال اجرای آهنگ نفس نفس از روزبه نعمت اللهی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از روزبه نعمت اللهی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *