آکورد آهنگ نشونه از علیرضا پویا

آکوردهای علیرضا پویا
آکورد آهنگ نشونه از علیرضا پویا

متن و آکورد گیتار آهنگ نشونه از علیرضا پویا

ریتم 4/4

F……G……Am……Am……F……G……Dm……Em……Am
گرفتی Amخستگیامو با نوازشت بستی دل Gشکستگی هامو سرد شدم سخت گذشت Fحوصله کردی شنیدEی صدامو
Amعشق تو شانسه مثله معجزه اس واسه من Gخنده‌ی خاص ات قول بده تا ابد Fلحظه به لحظه بهم Eباشه حواست
F……Gهر جا Dmباشی نشونه هموEmن جاست Dmمعنی خونه هموEmن جاست Amجایی که پر شه از Emعطر تازه Fتو
میره Dmدلشوره های مدEmامم Dmزندگی میشه به کاEmمم مگه Amمیشه کسی رو بخوEmام اندازه Fتو اDmندازه‌ی Gتو
مثل خورAmشیدی Dmمرسی از اینکه رGسیدی Cهستی و انگیزه Fمیدی Dmروشنه با تو شباGم
مثل باDmرونی با تو قشنگه جوAmونی میشه همیشه بموGنی Emعالیه حالو هوAmام
F……Gمثل خورAmشیدی Dmمرسی از اینکه رGسیدی Cهستی و انگیزه Fمیدی Dmروشنه با تو شباGم
مثل باDmرونی با تو قشنگه جوAmونی میشه همیشه بموGنی Emعالیه حالو هوAmام Emحالو هوAmام
Am……F……Dm……G……C……F……Em……Am……Am……F……Dm……G……C……F……Em……Am

Gمیخوام عکس تو رو رو دیوار بکشمF تا همیشه به تو نذار سایه بشم Gبده حال دلم وقتی از تو جدام Fتو کنار منی و بازم Eیادم میره کجام
مثل خورAmشیدی Dmمرسی از اینکه رGسیدی Cهستی و انگیزه Fمیدی Dmروشنه با تو شباGم
مثل باDmرونی با تو قشنگه جوAmونی میشه همیشه بموGنی Emعالیه حالو هوAmام
F……Gمثل خورAmشیدی Dmمرسی از اینکه رGسیدی Cهستی و انگیزه Fمیدی Dmروشنه با تو شباGم
مثل باDmرونی با تو قشنگه جوAmونی میشه همیشه بموGنی Emعالیه حالو هوAmام Emحالو هوAmام

برای ارسال اجرای آهنگ نشونه از علیرضا پویا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علیرضا پویا اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *