آکورد آهنگ نبودی چیکار میکردم از رضا بهشتی

آکورد آهنگ نبودی چیکار میکردم از رضا بهشتی

گام اصلی Bm ریتم 2/4

Bm…..G…..Em…..F#m…..Bm…..G…..Em…..F#m
یکی Bmمثل من واسه داشتن تو به همهG عالم و آدمF#m پز میده یکی Aمثل تو که خیلی دلبره واسه من از همه دل Emبریده
یکی Gمثل من که بد قلقه یکی Aمثل تو که مغرBmوره درو Gتخته باهم جوریم چشمA حسودها F#mکوره
Bmهوا که سرده سرده دلم به عشقت گرمه Gدور تو میگردم Aنبودی چیکار میکردم
F#mچشات ببین چه کرده Aمنو دیوونه کرده F#mچه خوبه که هستی Gچه خوبه F#mبهم Bmدل بستی
Bmهوا که سرده سرده دلم به عشقت گرمه Gدور تو میگردم Aنبودی چیکار میکردم
F#mچشات ببین چه کرده Aمنو دیوونه کرده F#mچه خوبه که هستی چه خوبه بهم Bmدل بستی

Bm…..A…..Bm…..A…..G…..A
Bmحرف تو میاد وسط دل من میره واست Aمن خوشم میاد ازت چه درست چه غلط
Gمن تو رو میخوام فقط نمیشه بگم چقدر Aرد بشی از این به بعد حال من بد میشه بدF#m
Bmهوا که سرده سرده دلم به عشقت گرمه Gدور تو میگردم Aنبودی چیکار میکردم
F#mچشات ببین چه کرده Aمنو دیوونه کرده F#mچه خوبه که هستی Gچه خوبه F#mبهم Bmدل بستی
Bmهوا که سرده سرده دلم به عشقت گرمه Gدور تو میگردم Aنبودی چیکار میکردم
F#mچشات ببین چه کرده Aمنو دیوونه کرده F#mچه خوبه که هستی Gچه خوبه F#mبهم Bmدل بستی

برای ارسال اجرای آهنگ نبودی چیکار میکردم از رضا بهشتی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا بهشتی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.