صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نازی ناز کن از ابی

آکورد های ابی

آکورد گیتار آهنگ نازی ناز کن از ابی

آکورد گیتار آهنگ نازی ناز کن از ابی

ریتم 2/4

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی ناز C#mکن که نازGت یه سرو ناBmزه  Aنازی ناز C#mکن که دلمG پر از نیاBmزه
Aشب آC#mتیش بازیه Gچشمای تو Bmیادم نمیAره هر غم C#mپنهون تو Gیه دنیا راBmزه

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی جونC#m باغت آباGد شه ، خورشیدBmت گرم Aکبکای C#mمست غروGرت ، سینه Bmشون نرمA
نقش تو C#mنقش یه پیچکG توی چشم Bmانداز ایوAون
من نسیمC#m پاییزمG ، دلم پر ازA شرم Gدلم پر از Aشرم Gدلم پر از Aشرم

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aمنو با C#mتنهاییهامBm تنها بذار ، دلم گرفتهD روزای آفتابی رو به روم نیار، Aدلم گرفته
Aنقش من نقش یه گلدBmون شکستسD بی گل و Aآب برا موندGن، توی ایوون بهار،
دلم گرAفته Gدلم گرAفته Gدلم گرAفته

A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
A……C#m……G……Bm……A……C#m……G……Bm
Aنازی ناز C#mکن که نازGت یه سرو ناBmزه  Aنازی ناز C#mکن که دلمG پر از نیاBmزه
Aشب آC#mتیش بازیه Gچشمای تو Bmیادم نمیAره هر غم C#mپنهون تو Gیه دنیا راBmزه

A……C#m……G……Bm
Aمنو با C#mتنهاییهامBm تنها بذار ، دلم گرفتهD روزای آفتابی رو به روم نیار، Aدلم گرفته
Aنقش من نقش یه گلدBmون شکستسD بی گل و Aآب برا موندGن، توی ایوون بهار،
دلم گرAفته Gدلم گرAفته Gدلم گرAفته

برای ارسال اجرای آهنگ کوچه ی نسترن از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *