آکورد آهنگ نازنین از مازیار فلاحی

متن و آکورد گیتار آهنگ نازنین از مازیار فلاحی

گام اصلی Am

Am……Em…..Am……Em……Am……Em……F……Em
Am……Em…..Am……Em……Am……Em……F……Em
Amای Emجان من AmجاEmنان من Amتو Emجان جاDmنی
Amمن Emسرخوشم Amمن Emدلخوشم Amچون Emتو بماDmنی
Gمن Fبی تو اینجاGم Fخسته جاGنم Fبی قرEmارAmم
Gمن Fمانده ام Gبا Fخاطرت Gدر FروزEmگارمAm
Amبیا بیا Emنازنین Amببین ببین Emبا منی Amچو شد فدا Gجان من Fفدای جاGن تو
Amبیا بیا Emدلبرا Amتو در برم Emجان بخواه Amچو شد فدا Gجان من Fفدای جاAmن تو

Am……Em…..Am……Em……Am……G……F……G
Am……Em…..Am……Em……Am……G……F……G
Amبیا بیا Gبی تو منF خسته جاEmنانم Gببین ببین Fبی تو من Emجان پریشاDmنم Amبی تو منDm بی قراEmرم
Amبیا ببینG از غمتF ناله سر Emدادم Gببین مراF بی Emکسم دلبرم Amجانم Amبی تو من بی قراEmرم
Amبیا بیا Emنازنین Amببین ببین Emبا منی Amچو شد فدا Gجان من Fفدای جاGن تو
Amبیا بیا Emدلبرا Amتو در برم Emجان بخواه Amچو شد فدا Gجان من Fفدای جاAmن تو

برای ارسال ویدئو ی آهنگ نازنین از مازیار فلاحی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مازیار فلاحی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.