آکورد آهنگ نازنینم خداحافظ از نیما مسیحا

متن و آکورد گیتار آهنگ نازنینم خداحافظ از نیما مسیحا

گام اصلی Dm

Dmنازنینم خداحافظ من دیگه برنمی گردم Gmبسه هر چی که کشیدم A#بسه هر چی گریه کرDmدم
Dmنازنینم خداحافظ دیگه این جا جای من Gmنیست رسم زندگی تو اینجا A#چیزی جز تنها شدن Dmنیست
Dmوقت رفتنGm آسمان Dmهم مث منGm از هم میپاDmشه
A#خیلی سختهC که یه آA#دم انقدرAm غریبه باDmشه
Dmمیرم اGmما نمی دوDmنم چه جوریGm طاقت میاDmرم
A#من تو کوCچه های این A#شهر جووAmنیمو جا میذاDmرم
Dmهیشکی نیست که وقت رفتن پشت سرمGm اشکی برCیزه
A#جاده ای که پیش روCمه جاده ی مرگ Gmو گریزDmه
Dmنازنینم خداحافظ من گلایه ای ندارم Gmتنها من نیستم که اینA#جا به شب و گریه دچاDmرم
Dmنازنینم خداحافظ سرنوشت من همینه باید ازGm این جا برم تا کسی A#بغضمو نبینهDm

برای ارسال ویدئو ی آهنگ نازنینم خداحافظ از نیما مسیحا کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از نیما مسیحا اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.