آکورد آهنگ میشی فداش از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار آهنگ میشی فداش از محسن ابراهیم زاده

گام اصلی Fm ریتم 4/4

Fm…..A#m…..Fm…..A#m…..C…..Fm
کار Fmدنیارو باش تا که میشی فداش چجوA#mری آخه انقده راحت میذاره میرCه
چی میA#mخواستی چی شد همه بحثا بیخود تو میمونی تو خلسه ی نبود حسشو Cحال و هواش
کار Fmدنیارو باش تا که میشی فداش به این A#mفکر میکنی که تو چی کم گذاشتی برCاش
کار A#mدنیارو باش میدونم که یواش یواش دلت براش داره تنگ میشه حتی واسه صدCاش
دار و ندFmارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی A#mعمرمو کل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایرCاد شد و
دار و ندFmارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی A#mعمرمو کل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و

Fm…..Fm…..A#m…..A#m…..Fm…..Fm…..A#m…..A#m
Fmکاشکی همه اتفاقای دنیا همه باب دل آA#mدم بود….C
A#mکاشکی حداقل خدا بخواد اونکه رفته برگرده Cزود
دار و ندFmارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی A#mعمرمو کل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایرCاد شد و
دار و ندFmارم و دل بیچارمو همه چیم وقف چشمای گیرات شد و
همه ی A#mعمرمو کل وجودمو همه ی خوبیام به چشمت ایراد شد و

برای ارسال اجرای آهنگ میشی فداش از محسن ابراهیم زاده کلیک کنید

آکورد آهنگ های محسن ابراهیم زاده

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.