آکورد آهنگ موهات از محسن یگانه

متن و آکورد گیتار آهنگ موهات از محسن یگانه

گام اصلی B

Bدلتنگت C#میشم بکش دست نواA#mزش رو سرم Bپیشم بشین D#mدرد دلاتو میخرG#mم
Bمیشم پناD#mهت غصه هات مال خودم Bبا من مداD#mرا کن که بد عاشق شدم
G#mچشمات C#قرارم رو Fmگرفت از من به من A#mرحم کن بهم خیره نشو Bاصلا
موهاC#ت رنگ دنیای منه روی موA#mهات رد دستاC#ی منه تو میA#mتونی C#منو آرومم کنی
G#mمن A#mنبضم C#با لبخند تو میBزنه
موهاC#ت رنگ دنیای منه روی موA#mهات رد دستاC#ی منه تو میA#mتونی C#منو آرومم کنی
G#mمن A#mنبضم F#با لبخند تو میG#mزنه

B……D#m……A#m…….G#m…….B…….D#m……A#m……G#m
B……D#m……A#m…….G#m…….B…….D#m……A#m……G#m
لب C#تر کن ببین D#mدنیارو میریزم به پات BسرC#کن با من که جونمو D#mمیدم برات
G#mکار دلم دلتنگی دستاتو کم Bداره یه حسیD#m که نمیتونم بگم
G#mچشمات C#قرارم رو Fmگرفت از من به من A#mرحم کن بهم خیره نشو Bاصلا
موهاC#ت رنگ دنیای منه روی موA#mهات رد دستاC#ی منه تو میA#mتونی C#منو آرومم کنی
G#mمن A#mنبضم C#با لبخند تو میBزنه
موهاC#ت رنگ دنیای منه روی موA#mهات رد دستاC#ی منه تو میA#mتونی C#منو آرومم کنی
G#mمن A#mنبضم F#با لبخند تو میG#mزنه

برای ارسال ویدئو ی آهنگ موهات از محسن یگانه کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن یگانه اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.