آکورد آهنگ موهات از احمد سعیدی

آکوردهای احمد سعیدی
آکورد گیتار آهنگ موهات از احمد سعیدی

آکورد گیتار آهنگ موهات از احمد سعیدی

 ریتم 6/8

C#m…..G#m…..A…..B…..C#m…..G#m…..F#m…..G#m
به C#mهرکی رسیدی بگو من G#mچیکارتم بگو Bهرچی بگی نه نمیاF#mرم پایتم
ورد Aزبونمه اسمت تو شدG#mی عادتم تو شدF#mی عادتم تو شدC#mی عادتم
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذاره F#mتا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذارهG#m…..F#m تا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه

C#m…..G#m…..F#m…..G#m…..C#m…..G#m…..F#m…..G#m
C#mیه لباس ساده میپوشی G#mشیک شی باز تو یه Bفرشته ای لباس و تیپ F#mخاص نمیخوای
تو هم Aدرست عین خودمی با کسی G#mراه نمیای با تو C#mرو مود خوبیم تو باG#mشی خوبه روحیم
هیشکی Bنمیتونست نزدیک شه بهم G#mوقتی نبودیم Aوقتی نبودیمC#m
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذارهG#m…..F#m تا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذارهG#m…..F#m تا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذارهG#m…..F#m تا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه
C#mموهاتو که بالا میبندی Aماه جلوت G#mکم میاره
Bچشمای خاص تو مگه Eواسه آدم حوAاس میذارهG#m…..F#m تا نگام میکنی میG#mلرزه دلB بیچارG#mه

برای ارسال اجرای آهنگ موهات از احمد سعیدی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از احمد سعیدی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *