آکورد آهنگ مهمونی بهار از هایده

متن و آکورد گیتار آهنگ مهمونی بهار از هایده

گام اصلی A#m

A#mصدای پایD# گل میاد F#وا میشه چشم A#mگلدون A#mابر بهاریD# می خونه F#شعر بلند A#mبارون
A#mعید تو F#عید من Fعید همه A#mمبارک A#mمهمونی F#بهاره Fبهارتون A#mمبارک

A#mمهمونی بهار تو باغG# و باغF#چه ها C#به راD#mهه تنها گذاشتنG# گلها F#تو گلخونه C#گناA#mهه
A#mگلهای گل خونمونو G#به مهموF#نی C#بیارD#mیم دلامونو G#به سفره F#سبز زمین C#بزارA#mیم
A#mصدای پایD# گل میاد F#وا میشه چشم A#mگلدون A#mابر بهاریD# می خونه F#شعر بلند A#mبارون
A#mعید تو F#عید من Fعید همه A#mمبارک A#mمهمونی F#بهاره Fبهارتون A#mمبارک

A#mدوباره زیر گنبد G#آبی F#ترین C#آسمونD#m……..G# بیدار میشه چشم زمین F#از خواب C#سردD#m خزونA#m
A#mبه شاخه های نیمه جون G#و خستهF# ی C#زمستونD#m…….G# جون می ده دست پر غرور F#و مهرC#بونD#m بارونA#m
A#mصدای پایD# گل میاد F#وا میشه چشم A#mگلدون A#mابر بهاریD# می خونه F#شعر بلند A#mبارون
A#mعید تو F#عید من Fعید همه A#mمبارک A#mمهمونی F#بهاره Fبهارتون A#mمبارک
A#mعید تو F#عید من Fعید همه A#mمبارک A#mمهمونی F#بهاره Fبهارتون A#mمبارک

برای ارسال اجرای آهنگ مهمونی بهار از هایده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از هایده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.