برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ مهربانم از علی منتظری

آکوردهای علی منتظری

آکورد گیتار آهنگ مهربانم از علی منتظری

آکورد گیتار آهنگ مهربانم از علی منتظری

ریتم 6/8

C#mمهربانم جاAنم نبضم ضرباBنم دست من نیست عشقتG#m افتاده به جاAنم
ای پری رو اسمتF#m شد ورد زباG#mنم
C#mقفل قلبم واA شو عشق تو دواF#m شد به یه لبخند در G#mدل طوفانی به پا Aشد
دلم انگار یک F#mآن از سینه جداG#m شد
باC#mید دل من Bاز دل تو Aدل برباBید باC#mید ز تب Bعشق تو جاAنم به لب آBید
پیدا نشد عاAشقترو دیوG#mانه تر از F#mما دیوAانه چو دیوBانه ببیندF#m خوشش G#mآید
باC#mید همه دنیاB به تماAشای تو آBید عاC#mشق غزل Bعشق براAیت بسرBاید
ما هردو قسم Aخورده و دیوG#mانه ی عشقیمF#m دیوAانه چو دیوBانه ببیندF#m خوشش G#mآید
C#mمهربانم جاAنم نبضم ضرباBنم دست من نیست عشقتG#m افتاده به جاAنم
ای پری رو اسمتF#m شد ورد زباG#mنم

C#m…….A…….B…….A…….B…….C#m
من C#mصبر ندارم خود F#mرا برسان نفسمB به تو بند است شبAهای بدون تو ببینF#m چه بلند است ای G#mعشق وای از تو
من C#mصبر ندارم دلF#mتنگ مه روی توام Bلب دریا فکرA تو و گیسوی توام F#mپُرم از تو ایG#m عشق وای از تو
C#mمهربانم جاAنم نبضم ضرباBنم دست من نیست عشقتG#m افتاده به جاAنم
ای پری رو اسمتF#m شد ورد زباG#mنم
C#mقفل قلبم واA شو عشق تو دواF#m شد به یه لبخند در G#mدل طوفانی به پا Aشد
دلم انگار یک F#mآن از سینه جداG#m شد

برای ارسال ویدئو ی آهنگ مهربانم از علی منتظری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علی منتظری اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از علی منتظری

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *