stay home

آکورد آهنگ من عاشق اینم از مهدی اسدی طاها

متن و آکورد گیتار آهنگ من عاشق اینم از مهدی اسدی طاها

گام اصلی G#m

G#mدر لعل لبت قند و عسل C#mکرده ای پنهاD#mن دیوG#mانه ی دردانه ی دیوC#mانه پسندD#mان
دیوF#انه شدم بس که تو دلG#m میبری ای یار از F#گوشه ی چشم تو غزل C#mمی چکد انگاD#mر
یک G#mشهر شده دلداده موC#mهای بلندD#mت جذG#mاب ترین جاذبه C#mشهر شده خندD#mت
اF#نقدر نخندD#m ناز نکن G#mتاب ندارم از F#ترس همین دلبریات C#mخواب ندD#mارم
G#mمن عاشق اینم عشقو با تو ببینم F#زیباتر از این چیست در قلب تو بنشینم
Eویران شده ام تا با دست تو بنا شم D#mمن عاشق اینم مست روی تو باشم
G#mمن عاشق اینم عشقو با تو ببینم F#زیباتر از این چیست در قلب تو بنشینم
Eویران شده ام تا با دست تو بنا شم D#mمن عاشق اینم مست روی تو باشم
G#mلا لا لا لا لاC#m……F#……B……E…….C#m……D#m…..D#m

G#mآتش بکشان ریشه بزن C#mسخت بپاD#mشم من Bخلق شده ام تا که هواF#دار تو باEشم
F#معماری اندG#mام تو شاهکار زماC#mنست حرF#فای تو جذاب ترین C#mشعر جهانD#m است

G#mمن عاشق اینم عشقو با تو ببینم F#زیباتر از این چیست در قلب تو بنشینم
Eویران شده ام تا با دست تو بنا شم D#mمن عاشق اینم مست روی تو باشم
G#mمن عاشق اینم عشقو با تو ببینم F#زیباتر از این چیست در قلب تو بنشینم
Eویران شده ام تا با دست تو بنا شم D#mمن عاشق اینم مست روی تو باشم

برای ارسال اجرای آهنگ من عاشق اینم از مهدی اسدی طاها کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مهدی اسدی طاها اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.