آکورد آهنگ مغرور از علی آذرشب

علی آذرشب

Gm…..D#…..Cm…..Dm
Gmتو که هر جا میری دیونه میشی D#با خاطراتم
شبا Cmچشماتو میبندی هنوزم D#من جلوچشاتم
تو که Dm7هرجارو گشتی حتی نصفمو پیدا نکردی
میگی رفتی که رفتی ولی دنبال Cmراهی که برگردی
پس Gmبشکن غرورتو بیا بگو D#عشقم چه خوب تو
باشی دیگه Cmپیشم که حالمون باهم عوضDm شه
ولی Fرفتی تو خاطره با این همه Dmسختی بزار بره
محاله که Cmاین حال لعنتیF باهم عوضGm شه
پس Gmبشکن غرورتو بیا بگو D#عشقم چه خوب تو
باشی دیگه Cmپیشم که حالمون باهم عوضDm شه
ولی Fرفتی تو خاطره با این همه Dmسختی بزار بره
محاله که Cmاین حال لعنتیF باهم عوضGm شه

Gm…..D#…..Cm…..Dm…..Gm…..D#…..Cm…..Dm
من که Gmهرکاری کردم D#بد بود
واست Cmاحساسم بیش از Dmحد بود
تو که Gmدیدی چیزی کم D#نذاشتم
زدی Dmکشتی گلی رو که Gmکاشتم
پس Gmبشکن غرورتو بیا بگو D#عشقم چه خوب تو
باشی دیگه Cmپیشم که حالمون باهم عوضDm شه
ولی Fرفتی تو خاطره با این همه Dmسختی بزار بره
محاله که Cmاین حال لعنتیF باهم عوضGm شه
پس Gmبشکن غرورتو بیا بگو D#عشقم چه خوب تو
باشی دیگه Cmپیشم که حالمون باهم عوضDm شه
ولی Fرفتی تو خاطره با این همه Dmسختی بزار بره
محاله که Cmاین حال لعنتیF باهم عوضGm شه
Gm…..D#…..Cm…..Dm…..Gm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.