آکورد آهنگ مست از شادی امینی

شادی امینی

آکورد گیتار آهنگ مست از شادی امینی

 ریتم 6/8

Fm…..Cm…..A#m…..Cm…..Fm…..Cm…..A#m…..Cm
Fmتو این شب بارونیCm کلافه A#mمیخوام دست تو موهاCmمو ببافه
Fmحتی اگه ابری Cmترین باشم A#mحسابم که با چشماCmی تو صافه
Fmمنو بردار از این شلوCmغی شهر A#mکنار دریا عشقتوCm رها کن
Fmمنو ببوسو گم کن Cmتوی دستات A#mمنو ببوسو اسمموCm صدا کن
داره Fmمیرقصه رو تنمCm دستات عطر A#mتو چشمای منوCm بسته
منمFm اونکه موهاش پرCmیشونه وقتی A#mتو ساحل پیش Cmتو مسته
داره Fmمیرقصه رو تنمCm دستات عطر A#mتو چشمای منوCm بسته
منمFm اونکه موهاش پرCmیشونه وقتی A#mتو ساحل پیش Cmتو مسته

Fm…..Cm…..A#m…..Cm…..Fm…..Cm…..A#m…..Cm
Fm…..Cm…..A#m…..Cm…..Fm…..Cm…..A#m…..Cm
Fmدلم قرصه سرم رو Cmشونه هاته D#بدجوری دلم محتاA#mج صداته
Fmوقتی هستی دنیاCm مهربونه A#mهمین قدری که رویام Cmپا به پاته
Fmهمین بسه که میتوCmنم چشامو D#به روی این Fشبای ابرA#mی ببندم
Fmبغل بگیرم تورو آرCmوم شه دنیا A#mبدون غصه از تهCm دل بخندم
داره Fmمیرقصه رو تنمCm دستات عطر A#mتو چشمای منوCm بسته
منمFm اونکه موهاش پرCmیشونه وقتی A#mتو ساحل پیش Cmتو مسته
Fm…..Cm…..A#m…..Cm…..Fm…..Cm…..A#m…..Cm

برای ارسال ویدئو ی آهنگ مست از شادی امینی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شادی امینی اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.