آکورد آهنگ مجنون از حمید هیراد

حمید هیراد

 آکورد با ریتم 4/4

A#m…..Fm…..A#m…..Fm
Fmمات چشماتم ببین تو رو به روی من بشین دنیارو میF#زنم زمین
F#محو تماشاتم همین تو رو به روی من بشینD#m دنیارو میزنم زمینFm
بیاA#m راحت بسوزون این کویر خشک و خالی رو
بیاFm و شعله ور کن این همه شب زنده داری رو
بیا A#mبارون شو ببار آروم کن بیا Fmلیلا شو منو مجنون کن
بیاA#m بارون شو ببار آروم کن بیاFm لیلا شو منو مجنون کن

A#m…..Fm
A#mعشق دلم بال و پرم تاج سرم فقط تو
Fmماه دلم شاه دلم رفیق من فقط تو
A#mعشق یعنی غم شیرین دوری Fmعشق یعنی صبوری و صبوری
بیا A#mبارون شو ببار آروم کن بیا Fmلیلا شو منو مجنون کن
بیاA#m بارون شو ببار آروم کن بیاFm لیلا شو منو مجنون کن
A#m…..Fm…..A#m…..Fm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.