صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ما پیگیرتیم از شاهین میری

آکورد های شاهین میری

آکورد گیتار آهنگ ما پیگیرتیم از شاهین میری

 آکورد با ریتم 2/4

Am
Amنمیشه عاFشقش نبود Gبا خنده هاFی ناAmبش
Amنگاش نکرFده عاشقی Gنگم از اون FنگاAmهش
معموFلیه خندش ولی من Emغش
با Fاین همه دورش نباید Emگشت
ما پیگیرAmتیم Fترسی نداEmریم بگیم
غیر تو که Fعشقمی هیشکی نیست توو Emزندگیم
ما پیگیرAmتیم Fلنگه نداEmری یکی
دم خودم Fگرم گرم که قلبمو دادمEm به کی

Am…..Em…..F…..Em…..Am…..Em…..F…..Em
واسه کی Amمیتونی با هرDmچی همیشه Gاینطوری عسل Cشی
یجوریF توو دلی شدی که Emدیوونه شدم Amرفت
مثل خود Amمنی تو هم Dmکه شدی Gشبیه خودم Cکه
دیوونه Fشدی و دیووEmنگیت یه خودم Amرفت Emیه خودم Amرفت
ما پیگیرAmتیم Fترسی نداEmریم بگیم
غیر تو که Fعشقمی هیشکی نیست توو Emزندگیم
ما پیگیرAmتیم Fلنگه نداEmری یکی
دم خودم Fگرم گرم که قلبمو دادمEm به کی
Am…..Em…..F…..Em…..Am…..Em…..F…..Em

Amنمیشه عاFشقش نبود Gبا خنده هاFی ناAmبش
Amنگاش نکرFده عاشقی Gنگم از اون FنگاAmهش
معموFلیه خندش ولی من Emغش
با Fاین همه دورش نباید Emگشت
ما پیگیرAmتیم Fترسی نداEmریم بگیم
غیر تو که Fعشقمی هیشکی نیست توو Emزندگیم
ما پیگیرAmتیم Fلنگه نداEmری یکی
دم خودم Fگرم گرم که قلبمو دادمEm به کی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *